James Joyce

Författare och legend

James Joyce föddes i en av den irländska staden Dublins förstäder. Men sedan sin tillkomst 1882 tillbringade Joyce den större delen av sitt liv utanför Irlands gränser. Det var inte så självvalt som man skulle kunna tro. Visst hade Joyce varit en smula medveten om att han retade upp den då katolska staten en del i sina tidiga verk. Den unge författaren hade dock redan flyttat utomlands när hans böcker Dubliners och Ett porträtt av författaren som ung kom ut. I dem beskriver han välartikulerat och intelligent sin barndoms Dublin. Ett genomgående underliggande tema i alla hans verk är en kritisk inställning, inte nödvändigtvis kritik alltså, till katolicismen och dess inflytande på samhället och på James Joyce som ung. Idag skulle det jämföras med att ens föräldrar köpt alla ens leksaker på nätet och så när man blir vuxen beklagar man sig på att internet är själlöst och sprider sorg. Bara att Joyce tog itu med sin barndom genom att skriva några av världslitteraturens mest klassiska böcker. Han tävlar även med Gustave Flaubert och Madame Bovary om att hålla titeln som författaren av tidernas roman – Ulysses. Eller Odysseus som den heter på svenska.

Odysseus – klassikernas klassiker

James Joyces Ulysses är, om inte den bästa eller mest klassiska roman, den allra mest omtalade romanen i modern tid. Odysseus är en tjock roman som likt Carl Jonas Love Almqvists Drottningens Juvelsmycke som skrevs inom ramen för Törnrosens Bok, skiftar i berättarstil och perspektiv mellan bokens delar. Faktum är att Almqvist översatte delar av Odyssén som ung. Joyce Odysseus utspelas under ett dygn i Dublin med omnejd. Berättarperspektivet förflyttas och förändras genom romanen. Han var en tidig modernist med sina ordlekar och formlekar. Han influerade många författare till den så kallade inte monologen. Dadaismens grundare och förespråkare höll Joyce högt och han anses ha varit ett startskott för en ny litterär rörelse i Europa.