Om

Marcel Proust- sällskapet handlar om 1900-talets författare som har satt avtryck än i våra dagar både på litteraturen och dess läsare, Marcel Proust har kommit att bli en symbol för detta. Tidens ibland skakande förändringar var troligtvis en av de saker som bidrog till de stora skapandet som skedde under hela 1900-talet, vilket vi har en stor glädje och användning för idag. Välkommen in i den underbara världen av enastående litteratur.