Klassiker som lever kvar

”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” och ”På spaning efter den tid som flytt”– detta är titlarna på två böcker som de flesta säkert känner igen. Men ofta känner vi inte till så mycket om författaren bakom verket, om vi ens vet namnet på denne. Det är synd, för författarens bakgrund kan ofta ge en djupare förståelse för hans eller hennes böcker. Vi ska här se på tre inflytelserika författare under 1900-talet.

Marcel Proust

Marcel föddes i Paris år 1871. Han levde från 1905 och fram till sin död 1922 ett avskärmat liv, i princip helt isolerad från omvärlden. Proust är författaren bakom ”På spaning efter den tid som flytt”, en romansvit på sju delar och närmre 3000 sidor. Verket skildrar ”La belle époque”, den tid i Frankrikes historia som kännetecknades av positiva samhällsförändringar och framtidstro, omkring åren 1890-1914. Romanen sägs vara delvis självbiografisk.

Virginia Woolf

Virginia föddes 1882 i södra England. Hon kom att bli en av de mest tongivande modernistiska författarna, och anses av många vara en av 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare. Woolf debuterade år 1915 med romanen ”Resan ut”. Tre år tidigare hade hon gift sig med Leonard Woolf, och de bildade tillsammans bokförlaget Hogarth Press, där Virginias verk gavs ut. På 1920-talet inledde hon en romans med en annan engelsk författare, Vita Sackville-West, och hon skrev boken ”Orlando: A biography” som delvis baserades på Vitas liv. Virginias liv slutade tragiskt, då hon 1941 dränkte sig själv som följd av en depression.

Selma Lagerlöf

Selma är en av Sveriges mest älskade och framgångsrika författare. Hon föddes 1858 i Värmland, som det femte barnet i en skara på sex. Hon var den första kvinnan att få ta emot Nobelpriset i litteratur 1909, och blev även den första kvinnan att ingå i Svenska Akademien.

Selma var ett allvarligt och stillsamt barn, som tyckte mycket om att läsa. Redan vid sju års ålder bestämde hon sig för att bli författare. Selma utbildade sig till lärare och läste även litteraturvetenskap. Vid 33 års ålder debuterade hon med sin första roman, Gösta Berglings saga. 1895 slutade Lagerlöf som lärare och började försörja sig enbart på sitt författarskap.